Placeholder

Leon Tops (Ontops), een veelzijdige adviseur die krachtig in communicatie is, kan opereren in dynamische, complexe en politieke omgevingen. Hij denkt met de klant mee in het kader van onder meer issues- en crisismanagement, waarbij de zachte en harde elementen realistisch worden gewogen.

Ontops is beschikbaar op freelance- en interimbasis voor communicatie- en consultancy-opdrachten. Voor bedrijven en organisaties die behoefte hebben aan advies en support èn voor communicatiebureaus, die professionele inbreng voor hun opdrachtgevers en/of hun eigen medewerkers kunnen gebruiken.


Ontops – Communicatie, Advies & Support bij:

 • issuesmanagement
 • crisissituaties
 • stakeholder relaties
 • reputatiemanagement
 • woordvoering


Werkwijze

De werkwijze van Ontops gaat uit van een open relatie met de opdrachtgever: samen werken aan een issue of crisis, aan het opbouwen en onderhouden van een stakeholder-relatie, en aan een realistische woordvoering, kan alleen maar als er wederzijds vertrouwen is.

Vertrouwen wordt opgebouwd door een gesprek open en eerlijk in te gaan, met respect voor de verschillende standpunten, zowel binnen als buiten het bedrijf/de organisatie.“Onderling vertrouwen en respect vormen de basis van de oplossing van een issue of crisis. Van daaruit kunnen we de handen ineen slaan en samen verder werken aan zulke topics”


“Ik sta voor wat ik zeg en doe, eerlijk en transparant. Ik bouw makkelijk relaties op en weet ze goed te onderhouden, ook weer door eerlijk en transparant te zijn, èn door goed te luisteren. Alleen als je je stakeholders persoonlijk leert kennen en de soms vele verschillende standpunten serieus met hen bespreekt, ligt een oplossing van het issue in het verschiet.”

Ervaring

Leon’s ervaringen zijn opgebouwd rondom nationale en internationale onderwerpen, vanuit Shell, waarvoor hij vele jaren de externe relaties heeft onderhouden. In Nederland onder meer met journalisten, omwonenden van fabriekslocaties zoals Pernis en Moerdijk, en met andere geïnteresseerden in de olie-, chemie- en gas-business.

Verder heeft Leon onder meer gewerkt aan business issues als Nigeria, Alaska, schaliegas/fracking, CO2 & klimaatverandering, oliezanden, waarbij hij te maken had met vele verschillend georiënteerde externe stakeholders: actiegroepen/ngo’s (zoals Milieudefensie, Amnesty International, Greenpeace, Cordaid, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten, Wakker Dier, en vele andere), kennisinstituten, overheden, media en onderwijs (studenten en hoogleraren), en intern de eigen medewerkers.

2011-2016: Plaatsvervangend directeur Communicatie & Externe Relaties, Shell in Nederland
 • Adviseren over Issues en Reputatie Management in kader van internationale business issues
 • Lid van het Shell Nederland Crisis Management Team
 • Initiëren meerjarenplan in kader van reputatie
 • Adviseren rondom rechtszaken, protestacties, blokkades, media-optredens, -internetcampagnes alsmede ronde tafel-discussies.
2005-2010: Manager Communicatie & Externe Relaties, Pernis en Moerdijk
 • Verantwoordelijk voor alle in-en externe communicatie
 • Focus op Crisis, Issues en Reputatie Management (vanwege incidenten)
 • Lid van Projectteam CO2-Barendrecht, van Burenraad Pernis
 • Leidinggeven aan team van 7 fte, en aan change communicatie-projecten.
2002-2005: Senior woordvoerder
 • Woordvoering op onderwerpen, zoals het olie- en gas reserve-issue en de nieuwe bedrijfsstructuur, de benzineprijs, EU- en NL-kartelkwesties
 • Begeleiden CEO en andere directeuren tijdens persconferenties (jaarcijfers, aandeelhoudersvergaderingen), interviews
 • Adviseren over reorganisaties, nieuwe producten en formules (V-Power, Express)
 • Vertegenwoordigen van het bedrijf in belangenorganisaties in olie- en chemie-industrie (VNPI, VNCI), Air Miles.
1999-2002: Manager Interne Communicatie, Europa
 • Ontwikkelen nieuwe intranet-strategie alsmede Plan van Aanpak voor 70 intranetsites in 25 landen
 • Hoofdredacteur nieuwe Europees magazine (12 talen en 45.000 medewerkers/gepensioneerden)
 • Bouwen van, coachen van en leidinggeven aan pan-Europese teams van communicatie- en IT-collega’s (40 fte).
1995-1999: Plaatsvervangend Hoofd Interne Communicatie, Nederland
 • Hoofdredacteur personeelsmagazine en lid hoofdredactie Europees magazine (planontwikkeling tot en met realisatie)
 • Coördinator van telefoonteam (15 fte) tijdens Brent Spar-issue (mei/juni ’95)
 • Leidinggeven team en ontwikkelen 1e Shell Nederland-internetsite
 • Stand-by persvoorlichter tijdens internationale issues en incidenten.
1990-1995: Hoofd Publicaties / Adjunct-hoofdredacteur personeelsmagazine, Nederland
 • Teamleider van groep van 4 fte
 • Ontwikkelen en produceren diverse communicatiemiddelen
1985-1990: Journalist en Eindredacteur, Limburgs Dagblad
 • Regioredacteur (1985-1988), eindredacteur (1988-1990)
 • Lid Redactiecommissie Limburgs Dagblad
1981-1985: Freelance journalist
 • Tijdens studie Journalistiek in Tilburg
 • Voor: het Limburgs Dagblad, De Limburger en de Regionale Omroep Zuid


Contact

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht